Er det tid til eftertanke, refleksion og måske forandring?

Går livet dig jævnligt imod, hvor du føler dig fanget i uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, der ofte gentager sig selv igen og igen? Eller har du været stresset alt for længe og mistet glæden og livslysten? Lurer angsten lige under overfladen og er mindreværd og utilstrækkelighedsfølelse din tro følgesvend? Har du haft store tab og fylder sorgen for meget i dit liv?

Hvis du kan svare bekræftende på nogle af disse spørgsmål, kan jeg måske hjælpe dig. Jeg er speciallæge i almen medicin og tidligere praktiserende læge gennem 34 år og er nu gået på pension.

Jeg har i alle årene arbejdet med psykoterapi i min praksis – primært hypnoterapi. Men jeg har også i visse tilfælde anvendt SE-terapi. Symboldrama. Eventyr og fortællinger og PBSP.

Jeg er medlem af DSKH – Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, som udelukkende består af personer med sundhedsfaglige uddannelser.

Henrik Lykke

Henrik Lykke

Terapeut

Hypnoterapi —hvad er det?

Det er i korthed en psykoterapeutisk metode, hvor man anvender en lettere hypnose – eller trancetilstand som hjælpemiddel, idet den hypnotiske tilstand er karakteriseret ved afslappet, fokuseret opmærksomhed.

Herved opnår man lettere adgang til ubevidste konflikter og ”glemte” traumer, og muligheden for at udnytte underbevidsthedens helende egenskaber. Det skal understreges, at man under hele forløbet bevarer den fulde kontrol over sig selv. Det er altså ikke behandling med hypnose!

Du kan læse mere om hypnose på videnskab.dk og netdokter.dk.

Terapien —Baggrund

Gennem vores opvækst – fra fødslen til cirka 10-års alderen – bygger vi gradvist en Indre model af verden op, som herefter bliver fundamentet for fremtidig personlig udvikling og reaktionsberedskab for kriser og traumer.

Modellen bygges op på den måde, at alle oplevelser instinktivt tildeles en bestemt mening – set ud fra barnets synspunkt og aktuelle forståelse af verden. Så hvis barnet f.eks. tidligt i livet oplever en smertefuld adskillelse – det kunne være en kompliceret fødsel, forældrenes skilsmisse eller andre tab og traumer der giver samme følelse af forladthed og magtesløshed – så vil barnets tolkning kunne komme til at se sådan ud: Det gør ondt at blive adskilt – fra mor og/eller far (=tryghed) og komme ud i verden. Jeg føler mig afvist – og det er måske fordi jeg ikke er god nok og verden er et farligt sted.

Hvis fremtidige traumatiske oplevelser tolkes på grundlag af ovenstående, er der stor risiko for at man får konstrueret en model af verden, der giver anledning til interne konflikter. Man vil nemlig i stigende grad forsøge enten at kontrollere de ubehagelige og angstvoldene følelser, eller flygte fra dem (fortrænge). I de mest udtalte tilfælde kan der ske det, at krop og psyke fryser, og man føler sig lammet.

Det vil typisk være konflikter mellem at fastholde og kunne adskille – det vil sige at have svært ved at skilles fra ting, steder og personer, man har været knyttet til, kontra at kunne adskilles og give slip og tage det gode med fra tilknytningen. Det kunne også være mellem skyld og uskyld – ofte at være plaget af dårlig samvittighed og påføre sig selv straf. God nok – ikke god nok, med frygt for hele tiden at fejle – mangle selvtillid; og endelig konflikten mellem uafhængighed og afhængighed – af andre personer, omstændigheder eller stimulanser og lignende.

Kliniklokalet

Kliniklokalet

Terapien —Systematisk opbygning

Indledende samtale: kan vi finde ud af det sammen? Hører dit problem til målgruppen?

  1. Mål med terapien og forudsætninger for at nå det.
    Formuleret i positive vendinger og visualiseret og sanset i krop og psyke.
  2. Resurser/mental styrke. Alt skal med og bringes i anvendelse, når man vil nå et mål. Motivation er den allervigtigste – så er man allerede halvvejs i mål! Resurserne forankres, så de er lettilgængelige i vanskelige situationer.
  3. Afdækning af de betydende traumatiske oplevelser. Vi ved at kroppen husker – at følelserne sidder og mærkes i kroppen, og dermed har vi ledetråden til alle relevante oplevelser, som nu kan genopleves og give klienten mulighed for som den voksne at bringe ny forståelse, trøst og kærlighed til barnet i den situation, det befinder sig i.
  4. Integration af de dele, der har været i konflikt med hinanden.

"Adskillelsens vedvarende smerte"

Lægen og hypnoterapeuten Donald William Ebrahim udviklede et helt paradigme om ovenstående mekanisme, som han kaldte ”The ongoing pain of separation”, eller på dansk: “Adskillelsens vedvarende smerte”. Nemlig det fænomen, at den oprindelige smerte, man følte ved adskillelsen/afvisningen tidligt i livet, bliver ved med at reproducere sig, hver gang man senere i livet kommer ud for en adskillelses/afvisningsoplevelse, eller noget, der bare minder om det.

"Adskillelsens vedvarende smerte"

Lægen og hypnoterapeuten Donald William Ebrahim udviklede et helt paradigme om ovenstående mekanisme, som han kaldte ”The ongoing pain of separation”, eller på dansk: “Adskillelsens vedvarende smerte”. Nemlig det fænomen, at den oprindelige smerte, man følte ved adskillelsen/afvisningen tidligt i livet, bliver ved med at reproducere sig, hver gang man senere i livet kommer ud for en adskillelses/afvisningsoplevelse, eller noget, der bare minder om det.

Bestil en session

De enkelte terapier vil typisk vare en times tid. Et helt forløb vil typisk strække sig over 5-7 sessioner.

Tilmeldning sker via formularen. Du er meget velkommen til at kontakte mig for eventuelle spørgsmål på telefon +45 40 35 27 67

500 DKK for indledende samtale800 DKK for terapisessioner